Home

Welkom op de website van de K.B.T.C.!


 

De K.B.T.C is opgericht in 1890 en is hiermee één van de oudste rasverenigingen van België.


De rasvereniging is aangesloten bij de K.K.U.S.H onder het nummer 2. Doelstelling van onze vereniging is het in stand houden en verbeteren van onze teckels. Om deze doelstellingen te realiseren organiseren wij werkproeven, teckelwandelingen en een jaarlijkse clubmatch.

Bienvenue sur le site du R.T.C.B.!

 

Le R.T.C.B. a été fondé en 1890 et est l’un des plus anciens clubs de races en Belgique.

 

Le club de race est affilié à la K.K.U.S.H sous le numéro 2.  L'objectif de notre association est de maintenir et d'améliorer nos Teckels. Pour atteindre ces objectifs, nous organisons des épreuves de travail, des promenades et un clubmatch.

Nieuws


 

Algemene Ledenvergadering 2019


 

Onze algemene ledenvergadering zal door gaan op 16 maart 2019. 

 

Net zoals vorig jaar, gaan we na de vergadering naar 'De Gouverneur' in Mol voor ons jaarlijkst clubfeest! 

 

De uitnodigingen voor de vergadering en details voor inschrijven voor het clubfeest volgen asap. 

 

 

Nouvelles

 

Assemblée générale 2019


Notre assemblée générale aura lieu le 16 mars 2019.  


L'assemblée sera suivie de notre fête du club qui aura lieu, comme l'année dernière, au restaurant "De Gouverneur" à Mol.


Les convocations à l'assemblée et les détails pour la fête du club vous seront communiqués prochainement.