Home

Welkom op de website van de K.B.T.C.!

 

De K.B.T.C is opgericht in 1890 en is hiermee één van de oudste rasverenigingen van België.


De rasvereniging is aangesloten bij de K.K.U.S.H onder het nummer 2. Doelstelling van onze vereniging is het in stand houden en verbeteren van onze teckels. Om deze doelstellingen te realiseren organiseren wij werkproeven, teckelwandelingen en een jaarlijkse clubmatch.

Bienvenue sur le site du R.T.C.B.!

 

Le R.T.C.B. a été fondé en 1890 et est l’un des plus anciens clubs de races en Belgique.

 

Le club de race est affilié à la K.K.U.S.H sous le numéro 2.  L'objectif de notre association est de maintenir et d'améliorer nos Teckels. Pour atteindre ces objectifs, nous organisons des épreuves de travail, des promenades et un clubmatch.

***NEWS***

NieuwsAgenda 2024


Al onze activiteiten HIER


***


Het nieuwe inschrijfformulier


***


(bijgewerkt 28/03/2023)

***

Foto's + verslag Kaninchenschleppe 26/03/2023 Dessel toegevoegd

***

Nieuwe link naar meest recente versie van de rasstandaard FCI 148 toegevoegd. Terug te vinden in de menubalk onder 'Info'

Verslag + foto's Spurlaut Hingeon 12/02/2023 toegevoegd


***

U kan vanaf nu Inschrijven voor de Clubmatch van 2023! Deze gaat door op 17/09/2023 in Dessel. 
Zie 'Activiteiten' voor het inschrijf formulier

of klik op de afbeelding:

***


Wij geven u afspraak  op 18 september 2022 in Dessel voor de 42ste tentoonstelling van de KBTC. Info en inschrijving -> CAC Clubmatch


2022

Kalender 2022 toegevoegd op de pagina activiteiten.

Eerstvolgende activiteit: Spurlaut proef in Hingeon. Meer uitleg over de teckelproeven kan je terugvinden onder 'info' > 'wedstrijdreglement'


31/01/2022: KKUSH Nieuws


Licenties - dekking Burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen in het buitenland

Indien een lid zich in het buitenland inschrijft voor een wedstrijd of een tentoonstelling is dit lid  ( en zijn/haar hond(en)) ook verzekerd onder het systeem van de licenties op voorwaarde dat het lid bij de inschrijving zijn/haar licentienummer heeft ingevuld (eventueel in een kader "opmerkingen").NouvellesAgenda 2024


Toutes nos activités ICI


***


Le nouveau formulaire d'inscription


*** 


(actualisé 28/03/2023)

***

Photo's Kaninchenschleppe 26/03/2023 à Dessel ajoutés


***

Ajout du nouveau lien vers la dernière version du standard de race FCI 148. Á retrouver dans la barre de menu sous 'Info'

Photo's Spurlaut Hingeon 12/02/2023 ajoutés


***

Les inscriptions pour le Spéciale de Race 2023 sont ouvertes!  Rendez-vous 17/09/2023 à Dessel.

Feuille d'inscription sous 'Activités' ou cliquez sur l'image:


***


Rendez-vous le 18 septembre 2022 à Dessel pour la 42ème Exposition du RTCB 

Info et inscription -> CAC Clubmatch


2022

Calendrier 2022 ajouté sur le page 'activités. Prochaine activité, Spurlaut à Hingeon. Sous 'Info' > 'règlement d'épreuves' vous pouvez trouver plus d'infos sur toutes les épreuves de nos teckels.


31/01/2022: Nouvelles URCSH


Licences - responsabilité civile et couverture des accidents personnels à l'étranger

Si un membre participe à un concours ou une exposition à l'étranger, ce membre ( et son ou ses chiens) est également assuré dans le cadre du système de licences pour autant que le membre ait indiqué son numéro de licence au moment de l'inscription (éventuellement dans une case "remarques").