Home

Welkom op de website van de K.B.T.C.!

 

De K.B.T.C is opgericht in 1890 en is hiermee één van de oudste rasverenigingen van België.


De rasvereniging is aangesloten bij de K.K.U.S.H onder het nummer 2. Doelstelling van onze vereniging is het in stand houden en verbeteren van onze teckels. Om deze doelstellingen te realiseren organiseren wij werkproeven, teckelwandelingen en een jaarlijkse clubmatch.

Bienvenue sur le site du R.T.C.B.!

 

Le R.T.C.B. a été fondé en 1890 et est l’un des plus anciens clubs de races en Belgique.

 

Le club de race est affilié à la K.K.U.S.H sous le numéro 2.  L'objectif de notre association est de maintenir et d'améliorer nos Teckels. Pour atteindre ces objectifs, nous organisons des épreuves de travail, des promenades et un clubmatch.

Nieuws


(bijgewerkt 28/06/2021)


07/08/2021: Watertest (Wa)


12/09/2021: CLUBMATCH - CAC (Dessel!)
Wijziging Keurmeester Langhaar

Inschrijving onder 'Activiteiten'


13/09/2020 : CLUBMATCH - CAC (Olen)


Dit jaar is het een speciaal jubileum, het 130-jarig jubileum van onze club! Dus voor het grootste evenement van de KBTC dit jaar zullen 3 keurmeesters rasspecialisten aanwezig zijn.

  


Covid 19


Gezien de huidige gezondheidssituatie worden de activiteiten van de club opgeschort.

** Geannuleerd **

 


Jaarlijkse algemene vergadering

07/03/2020


Onze jaarlijkse algemene vergadering werd gehouden op zaterdag 7 maart, de dappere leden die de virussen trotseerden, maakten de sfeer geweldig! Naast het activiteitenverslag 2019, de rekeningen en de lijst met beste honden, moesten we stemmen voor de herverkiezing van de heer Ludo Vanherzeele. Deze werd unaniem herbenoemd op zijn post van secretaris van de club, die werd gevierd zoals het hoort!
Nouvelles


(actualisé 28/06/2021)


07/08/2021: Travail à l'eau (Wa)


12/09/2021: CLUBMATCH - CAC (Dessel!)

Changement de Juge Poil Long

Inscription sous 'Activités'


13/09/2020 : CLUBMATCH - CAC (Olen)


Cette année est un anniversaire spécial, les 130 ans de notre club ! Alors pour le plus grand évènement du RTCB cette année 3 juges invités, spécialistes de la race, seront présents.


Covid 19


Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les activités du club sont suspendues.

** Le Test à l'eau est annulé **Assemblée Générale 

07/03/2020


 Notre assemblée générale annuelle s'est tenue ce samedi 7 mars, les valeureux membres ayant bravé les virus, ont rendu l'ambiance géniale!
Outre le rapport des activités 2019, des comptes, et le palmarès des meilleurs chiens, nous devions voter la réélection de Mr. Ludo Vanherzeele. 

Celui-ci a été reconduit à son poste de Secrétaire du club à l'unanimité, ce qui a été fêté comme il se doit !